Poradenství pro podnikání v Rusku.

Investiční pobídky - zóny volného obchodu

22.10.2015 12:45

Zóna volný volného obchodu znamená zejména snížení daně z příjmu pro nové podniky o až 5% po dobu 5 let, žádnou daň z nemovitostí a pozemků a možnost bezcelního dovozu zboží. Zvláštní režim umožňuje zjednodušení dopravy a celních bariér. V případě přístavu přístup loďstva, včetně rybářských lodí a rychlé odbavování nákladů.

Možnost podnikat v zóně volného obchodu nebo přístavu je pro všechny podnikatele, kteří mají snahu založit zde obchodní nebo výrobní společnost.

V současné době již funguje zóna volného obchodu v přístavu Vladivostok.

Mimo jiných, také státní orgány Kamčatky podaly žádost o vytvoření režimu zóny volného obchodu pro přístav Petropavlovsk.

Vyhledávání