Poradenství pro podnikání v Rusku.

Turecko-Rusko, export-import potravin

26.11.2015 15:51

Vývoz potravin a zemědělských výrobků z Ruska do Turecka v roce 2014, podle ministerstva zemědělství Ruské federace vzrostl o třetinu a dosáhl 2,4 miliardy dolarů. Zároveň  pro Turecko to představovalo  12% celkových dovozů  potravin. V průběhu 10 měsíců roku 2015 Rusko vyvezlo do Turecka potraviny za 1,4 miliardy, což je o čtvrtinu méně než o rok dříve.

Od počátku roku 2015 vyvezlo Rusko do Turecka 3,5 milionu tun obilí, což představuje téměř 12% z celkového objemu vývozu obilí. Obilí tvoří hlavní podíl na vývozu potravin z Ruska do Turecka (56,1%). Mezi další patří hlavně slunečnicový olej a luštěniny.

Podle ministerstva zemědělství Ruské federace, v roce 2014 objem dovozu potravin a zemědělských produktů z Turecka do Ruska činil 1,7 mld USD, na stejné úrovni jako v předchozím roce. V celkovém objemu ruského dovozu potravin byl podíl Turecka 4%. V průběhu 10 měsíců roku 2015, Turecko dovezlo do Ruska převážně zemědělské produkty za 1 miliardu USD, což je o 20% nižší než o roce 2014. Turecko v současné době dováží do Ruska nejvíce rajčata a citrusové plody.

 
Turecko v současné době dováží do Ruska nejvíce rajčata a citrusové plody.
 

Vyhledávání