Poradenství pro podnikání v Rusku.

Změny zákona o obchodních sítích

27.07.2016 13:11

V druhé polovině letošního roku Státní duma RF přijímá změny zákonů omezující dominantní postavení obchodních sítí.

V Rusku mezi největší patří obchodní sít AUCHAN (Ашан) , která v Rusku funguje od roku 2002 a spadá pod ni v současné době 81 hypermarketů a 164 supermarketů.

Koncem června Státní duma přijala změny živnostenského zákona, podle kterého celková velikost zpětného bonusu  zaplacené dodavatelem, nesmí překročit 5%. Zpětný bonus již bude obsahovat marketingové a logistické služby, jakož i služby pro přípravu zboží k prodeji v supermarketech.

Zákon omezuje podmínky platby za dodané produkty: u potravinářských výrobků s trvanlivostí kratší než 10 dní musí být faktura zaplacena nejpozději do 8 dnů ode dne přijetí, u výrobků s minimální trvanlivostí mezi  10 až 30 dny - nejpozději do 25 dnů a u  produktů s trvanlivostí delší než 30 dnů (včetně ruského alkoholu)  nejpozději do 40 dnů.  

V současné době se také projednává změna zákona nařizující obchodním sítím nabízet určité procento prodávaného zboží (v jednotlivých segmentech) od regionálních výrobců a dodavatelů.

Vyhledávání